บริษัท ภโรทัยไพบูลย์ จำกัด

งานกั้นห้องไอโซวอลล์ 3 ชั้น

- ผนังไอโซวอลล์ 3 นิ้ว 398.88 ตรม.

- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.20 เมตร ช่องมองใสขนาด 30x30 ซม. จำนวน 12 ชุด

- กระจกบานติดตาย 

  - ขนาด 1.50x1.00 เมตร จำนวน 4 ชุด

  - ขนาด 1.20x1.00 เมตร จำนวน 1 ชุด

 

Visitors: 20,861,002