PU-FOAM

2. PU - Foam (Polyurcthane) คือ แผ่นฉนวนกันความร้อนที่พัฒนาต่อยอดมาจากฉนวน PU-Foam จึงทำให้ทนความร้อนได้ดีกว่า เนื่องจากโครงสร้างทางเคมี ทนต่อความร้อน และเปลวไฟ จึงเหมาะกับการนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนที่ทำห้องเย็นหรือห้อง 15°C เหมาะสำหรับห้องเย็น ห้องแลป หรือห้องที่ต้องใช้อุณภูมิเย็นจัดๆ 

 - ความหนาของแผ่นโฟม 40-250 มม. 

 - ความหนาแน่น 40 kg/m3

 - น้ำหนัก 15-25 Kg.

 - ค่าหนาแน่น 2.5 Ibs.

 - ระบบรอยต่อ Z-LOCK 

 - แผ่นฉนวนผิวหน้า คัลเลอร์บอนด์ (Food-Grade) 

 - วัสดุในการผนึกแผ่น น้ำยาสำหรับทำโพลียูรีเทนโฟม

- การช่วยลดความดังของเสียงผ่าน 50 - 70 เดซิเบล

                                      

 

 

Visitors: 22,882,682