PS - FOAM

1.PS-Foam (Polystyrene) คือ แผ่นฉนวนกันความร้อน หรือที่เรียกอีกชื่อว่าแผ่นไอโซวอลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นฉนวนแกนกลางเป็นโฟมที่ไม่นำความร้อน มีความหนาตั้งแต่ 1.5 นิ้ว ไปจนถึง 10 นิ้ว ตามความต้องการของลูกค้า ความกว้างจะเป็นไซต์มาตรฐาน คือ 1.20 เมตร ความยาวจะเป็นตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเป็นส่วนใหญ่ 

- ความหนาแน่น 1.00-2.00 Ibs.

- น้ำหนัก 16-32 kg. 

- ความหนา 40-250 mm. (or 1.5"-10") 

- ความยึดหยุ่น 14 kg. ชนิดไม่ลามไฟ(F-Grade) 

ประหยัดพลังงาน ไม่ร้อน เหมาะสำหรับกั้นห้องทำฝ้า เพดาน ทำได้หลายรูปแบบ ลักษณะ ผิวเรียบหรือลอนรูปร่องทุกๆระยะ 100 mm. 

Visitors: 2,209,460