PS - FOAM

1. PS - Foam (Polystyrene) คือ แผ่นฉนวนกันความร้อน หรือที่เรียกอีกชื่อว่า แผ่นไอโซวอลล์ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นฉนวนแกนกลางเป็นโฟมที่ไม่ลามไฟ มีความหนาตั้งแต่ 1.5" ไปจนถึง 8" ตามความต้องการของลูกค้า ความกว้างจะเป็นไซต์มาตรฐาน คือ 1.20 m. ความยาวจะเป็นตามออเดอร์ลูกค้าสั่งเป็นส่วนใหญ่ 

- ความหนาแน่น 1.00-2.00 Ibs.

- น้ำหนัก 16-32 kg. 

- ความหนา 40-250 mm. (or 1.5"-10") 

- ความยึดหยุ่น 14 kg. ชนิดไม่ลามไฟ (F-Grade) 

- ประหยัดพลังงาน ไม่ร้อน     

- รักษาอุณหภูมิภายในห้องเป็นอย่างดี 

- เหมาะสำหรับกั้นห้องทำฝ้า เพดาน โรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ทำได้หลายรูปแบบ 

ลักษณะแผ่นไอโซวอลล์ ผิวเรียบ ผิวลอนเล็ก ผิวลอนใหญ่ มีให้ลูกค้าเลือกตามความต้องการ

              

Visitors: 22,882,689