AUTO DOOR

Auto door

ชุดประตูอัตโนมัติ auto door ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้

- ชุดรางอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบ ความยาวตามความเหมาะสมของหน้างาน

- ตัวควบคุมการสั่งงาน Controller ผลิตที่ประเทศไต้หวัน

ระบบการทำงานมี 2 แบบ คือ ระบบอินฟราเรด ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ระยะรัศมีการยิง 30-100 ซม. และ ระบบไมโครเวฟ (Emotion) ผลิตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระยะรัศมีการยิง 50-200 ซม.

- มอเตอร์ ผลิตจากประเทศไต้หวัน

- หม้อแปลง (Adapter) ผลิตของประเทศไต้หวัน

- สายพาน ผลิตจากประเทศไต้หวัน

- ชุดอุปกรณ์ยึดบานประตู ผลิตที่ประเทศไต้หวัน

                                                            - ระบบป้องกันประตูชน ผลิตจากประเทศไต้หวัน

                                            

    

Visitors: 22,882,687