Auto Door

ชุดประตูอัตโนมัติ AUTO DOOR
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้

- ชุดรางอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบ คามยาวตามความเหมาะสมของหน้างาน

- ตัวควบคุมการสั่งงาน Controller ผลิตที่ประเทศไต้หวัน

- ระบบการทำงาน มี 2 แบบ คืด ระบบอินฟาเรด ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ระยะรัศมีการยิง 30-100 cm. และ ระบบไมโครเวฟ EMOTION ผลิตจากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ระยะรัศมีการยิง 50-200 cm. 

- มอเตอร์ Motor ผลิตจากประเทศไต้หวัน

- หม้อแปลง Adapter ผลิตจากประเทศไต้หวัน

- สายพาน สินค้าผลิตจากประเทศไต้หวัน

- ชุดอุปกรณ์ยึดบานประตู ผลิตที่ประเทศไต้หวัน

- ระบบป้องกันประตูชน ผลิตจากประเทศไต้หวัน

Visitors: 2,209,460