PIR-FOAM

3. PIR - Foam (Polyisocyanurate) คือ เป็นฉนวนกันความร้อนที่พัฒนามาจาก PU จึงทำให้ทนความร้อนได้ดี จึงเหมาะกับการนำมาใช้เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับประหยัดพลังงาน มีความแข็งแรง น้ำหนักเบา และที่สำคัญไม่ติดไฟ

- มีความทนความร้อนได้มากขึ้นกว่า PU และ PS

- ค่าความร้อนต่ำ

- เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท

Visitors: 22,882,688