บริษัท ฟาร์ม่าดีไซน์ จำกัด

งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2"

- งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน พื้นที่ 1,131 ตร.ม.

- ชุดประตูบานเปิดคู่ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร (มีช่องมอง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 3 ชุด

- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยวขนาด กว้าง 2.00 x สูง 3.00 เมตร (มีช่องมอง) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด

- รื้อพร้อมติดตั้งชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 3.00 เมตร จำนวน 2 ชุด

- ชุดบานเปิดช่องส่งของ ขนาด กว้าง 0.80 x สูง 0.70 เมตร (ใส่ยูครอบ+บานพับ+มือจับ+กลอน) จำนวน 1 ชุด

- ชุดหน้าต่างบานติดตาย กระจกใสหนา 6 mm. ขนาด 2.50 x 1.00 เมตร (แบ่ง2 ช่อง) จำนวน 5 ชุด

- ชุดหน้าต่างบานติดตาย กระจกใสหนา 6 mm. ขนาด 2.50 x 1.00 เมตร (แบ่ง2 ช่อง) จำนวน 2 ชุด

- ชุดหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมบานติดตาย กระจกใสหนา 6 mm. ขนาด 1.60 x 1.00 เมตร จำนวน 3 ชุด

- งานปิดช่องกั้น ฝุ่นรอบอาคารใช้แผ่นเหล็ก ปิดช่องบานเกล็ดรอบอาคาร

- งานเคลือบพื้น PU MF หนา 4 mm. สีเขียว พื้นที่ 728 ตร.ม.    

Visitors: 20,873,299