คลังสินค้า@ลาดกระบัง

งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 3''

- งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดาน พื้นที่ 200 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กว้าง 0.90 x สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 2.86 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 3.60 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานเลื่อนพร้อมส่งเอกสาร ขนาด กว้าง 1.65 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 3 ชุด
Visitors: 20,873,304