พระราม 9 ไก่ย่าง

PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS-FOAM

- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 8'' (ห้องเย็น) พื้นที่ 150 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 8'' (ห้องเย็น) พื้นที่ 50 ตร.ม.
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 3'' พื้นที่ 300 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 195 ตร.ม.
- งานปูพื้นด้วยโฟมเปล่า PS 8''
- งานเทพื้นคอนกรีตพื้นห้องเย็น หนา 15 cm.
- งานคำเคิปปูนภายในห้อง
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว(ห้องเย็น) PU 4'' ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ม่านใสทนเย็นกันกระแทก ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว (รางเจ) ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 2.10 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 6 ชุด
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 0.90 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- งานพื้น PU หนา 6 มิล
- งานหุ้มเสา จำนวน 12 ต้น
Visitors: 20,866,632