บริษัท แอล พี เอส วิศวกรรมและก่อสร้าง จำกัด

  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 670 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 465 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเปิดคู่ ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 7 ชุด
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 4 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 10 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 4.00 x สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 1.20 เมตร จำนวน 6 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด
- งานหุ้มเสาด้วยแผ่นฉนวน PS จำนวน 17 ต้น
Visitors: 10,011,893