บริษัท ไลฟ์ อินโนวา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS

- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 670 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 465 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเปิดคู่ ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 7 ชุด
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 4 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร จำนวน 10 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 4.00 x สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 1.20 เมตร จำนวน 6 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด
- งานหุ้มเสาด้วยแผ่นฉนวน PS จำนวน 17 ต้น
 
 PROJECT : งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ชั้น 1/2
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 643 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์หนา 1.5'' ชุดล้อรางฝาครอบ จำนวน 9 ชุด
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์ 1.5'' บานพับ โช๊ค จำนวน 6 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์หนา 1.5'' ชุดล้อรางฝาครอบ จำนวน 9 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 20 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 6 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 3.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 3 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 5.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 1 ชุด
- งานหุ้มเสาด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ขนาด 25 x 25 cm. จำนวน 21 ต้น
Visitors: 22,880,622