บริษัท อาร์ เอส เอส ไบโอเทค จำกัด

PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 335 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 282 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90*2.00 เมตร จำนวน 3 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.00*2.00 เมตร จำนวน 7 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.50*2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20*2.00 เมตร จำนวน 8 ชุด
- ม่าน PVC กันแมลงสีเหลืองชนิดกันกระแทก หนา 2มม. ขนาด 3.87*4.45 เมตร จำนวน 1 ชุด
Visitors: 20,861,001