บริษัท ทีทีเอ็น พาวเวอร์กรุ๊ป จำกัด @โรงปลูกกัญชาเชียงราย

PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS

- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 3'' พื้นที่ 256 ตร.ม.
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 159 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 264 ตร.ม.
- D1 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.20*2.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด
- D2 ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20*2.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 13 ชุด
- D3 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยวหนีไฟ ขนาด 1.20*2.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ชุดคานผลัก จำนวน 1 ชุด
- W1 ชุดหน้าต่างบานเลื่อน ขนาด 1.20*1.20 เมตร จำนวน 1 ชุด
Visitors: 13,040,732