บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด

- แผ่นฉนวน PS - Foam 50 mm. 2CB 1.00 lbs. 2" (ผิวเรียบ) จำนวน 464.40 ตรม.

- แผ่นฉนวน PS-FOAM 50 mm. 2CB 1.00Ibs. (2")  ผิวเรียบ (สำหรับผนังและฝ้า)

- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 2.00 เมตร ชุดล้อราง + ฝาครอบ ไอโซวอลล์ หนา 1.5'' จำนวน 8 ชุด

- ชุดประตูบานสวิงเดี่ยว ขนาด กว้าง 0.95 x สูง 2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด จำนวน 1 ชุด

- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์ หนา 1.5'' ชุดล้อราง + ฝาครอบ จำนวน 2 ชุด

- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.90 x สูง 2.00 เมตร ชุดล้อราง + ฝาครอบ ไอโซวอลล์ หนา 1.5''

- งานกั้นผนัง PS 2'' ขนาด กว้าง 2.40 x สูง 3.10 เมตร 

- งานติดตั้งประตูบานสวิงคู่ ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 2.00 เมตร 

- งานติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาด 12'' 


Visitors: 20,861,002