โรงปลูกกัญชาหทัยราษฎร์

PROJECT : งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' @โรงปลูกกัญชา (งานชั้น1/ชั้น2)
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 1,672 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 1,852 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.10*2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 9 ชุด (ชั้น 1)
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด 1.10*2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 7 ชุด (ชั้น 2)
Visitors: 20,866,633