บริษัท ไทยเมดิคอลโกลฟ จำกัด

PROJECT งานติดตั้งผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ลอนใหญ่ พื้นที่ 466 ตร.ม.
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ลอนใหญ่ พื้นที่ 728 ตร.ม.
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 4'' ลอนใหญ่ พื้นที่ 635 ตร.ม.
- ชุดหน้าต่างบานติดตายกระจกใสหนา 6 มิล จำนวน 15 ชุด
- อุปกรณ์ยึดแขวนฝ้าเพดาน
- งานเจาะช่องครอบอลูมิเนียมตัวยู
Visitors: 13,040,735