คุณสุพจน์ บางพลี

งานกั้นห้องผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS
- งานผนังและฝ้าเพดานแผ่นฉนวน PS 2''
- งานประตูบานเลื่อนไอโซวอลล์ จำนวน 3 ชุด
- งานหน้าต่างบานเลื่อน 2 ชุด
- อุปกรณ์ยึดแขวนฝ้าเพดาน
Visitors: 22,882,689