บริษัท แอดวานซ์เทอร์โมโซลูชั่น จำกัด

1. งานติดตั้งผนัง PS-FOAM 75 mm. 2CB 1.00lbs 3'' พื้นที่ 120 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

2. งานติดตั้งฝ้าเพดาน PS-FOAM 75 mm. 2CB 1.00lbs 3'' พื้นที่ 82 ตร.ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด

3. ชุดประตูบานเลื่อน isowall 2'' ขนาด กว้าง 6.33 เมตร x สูง 4.50 เมตร จำนวน 2 ชุด

Visitors: 7,910,713