บริษัท เพียว เดอริมา แลบบอราทอรีส์ จำกัด

                           PROJECT : ISO WALL ROOM

- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวน PS-FOME 50 mm. 2CB 1.00lbs (2'') พื้นที่ 865 ตร.ม.

- งานหุ้นเสาด้วยแผ่นฉนวน PS-FOME 50 mm. 2CB 1.00lbs (2'') พื้นที่ 128 ตร.ม.

- งานติดตั้งฝัาเพดานแผ่นฉนวน PS-FOME 50 mm. 2CB 1.00lbs (2'') พื้นที่ 909 ตร.ม.

- ชุดประตูบานเปิดไอโซวอลล์ ขนาด 100 x 200 cm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 5 ชุด

- ชุดประตูบานเลื่อนไอโซวอลล์ ขนาด 150 x 200 cm. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ชุด

- กระจกบานติดตาย ขนาด 180 x 110 cm. กระจกใสหนา 6 mm. คิ้วอลูมิเนียม 2 นิ้ว รอบ 4 ด้าน จำนวน 14 บาน

- กระจกบานติดตาย ขนาด 90 x 110 cm. กระจกใสหนา 6 mm. คิ้วอลูมิเนียม 2 นิ้ว รอบ 4 ด้าน จำนวน 6 บาน

- กระจกบานติดตาย ขนาด 16.50 x 110 cm. กระจกใสหนา 6 mm. คิ้วอลูมิเนียม 2 นิ้ว รอบ 4 ด้าน  จำนวน 2 บาน

-ชุดประตูไอโซวอลล์คู่ Emergency ขนาด 280 x 200 พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

 

Visitors: 7,910,711