บริษัท ซันสตาร์@นิคมบางปู (บานเปิดห้องเย็น)

ชุดประตูบานเปิดคู่บานใหญ๋ไอโซวอลล์ PS-FOAM หนา 3'' 

- บานพับห้องเย็น 

- มือจับและกลอนล็อค / ยางกันอากาศรอบบาน

- พร้อมอุปกรณ์บานประตูห้องเย็นครบชุด

Visitors: 7,910,711