บริษัท โตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด

     ห้องไอโซวอลล์ 
- ผนังเพดาน ไอโซวอลล์ 3 นิ้ว
- ประตูบานเปิด ไอโซวอลล์
- กระจกบานติดตาย ใสหนา 6 มม.
- ระยะเวลาดำเนินการ 3 วัน
-  งบประมาณ  87,000   บาท
Visitors: 7,910,711