บริษัท อจิลิตี้ โลจิสติก (ร่มเกล้า) จำกัด

     งานติดตั้ง ผนังและเพดาน 3 นิ้ว 
-  สำนักงาน ห้องประชุม  ห้องทำงานต่างๆ
-  ชุดประตูบานเปิด สีอบขาวพร้อมอุปกรณ์และโช๊ค
-  กระจกใสหนา 6 มม.พร้อมอุปกรณ์ 
-  พื้นที่รวมทั้งสิ้น  377  ตารางเมตร
-  งบประมาณทั้งสิ้น  474,000   บาท
-  ระยะเวลาดำเนินการ  15  วัน
Visitors: 7,910,711