บริษัท ปทุมธานี บริวเวอรี่ จำกัด

Project   รื้อเปลี่ยนผนัง แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
ขนาดพื้นที่ 2.85x0.70 m.
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) PS-FOAM 100mm. 2CB 1.00Ibs

Project   ติดตั้งผนัง แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
ขนาดพื้นที่ 6.30x5.00 m.
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) PS-FOAM 100mm. 2CB 1.00Ibs
พร้อมประตูบานเลื่อนรางเจ ขนาด 3.00x3.28 m.

Project   รื้อเปลี่ยน , ติดตั้งผนัง แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
ติดตั้งประตูบานเลื่อนห้องเย็น : MTH
ขนาดพื้นที่ 1.40x2.20 m.
ติดตั้งประตูบานเปิดคู่ห้องเย็น : MTH
ขนาดพื้นที่ 2.40x2.90 m.
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) PS-FOAM 100mm. 2CB 1.00Ibs
พร้อมประตูบานเลื่อนรางเจ ขนาด 3.00x3.28 m.
Visitors: 7,910,711