บริษัท แหลมทองฟาร์ม จำกัด (ปากช่อง)

       Project   โรงฟักไข่
        แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)  PUR-FOAM 75mm. 2CB 2.50Ibs
        ผิวลอนเล็ก 5 ซม. จำนวน 2,500 ตารางเมตร ผนังและเพดาน ท่อส่งลมเย็น
        ประตูบานเลื่อนห้องเย็น ประตูบานเปิด ประตูสไลน์ กระจกช่องแสง
        มูลค่าการก่อสร้างรวม 4.35  ล้านบาท
        ระยะเวลาดำเนินการ 60  วัน

Visitors: 7,910,711