สินค้าและบริการ

                     
    • S__20750344.jpg
    • IMG_3448.JPG
      - โครงสร้างเหล็กทรัส ,เหล็กแปแขวนฝ้าโครงสร้างห้องที่ดีจะต้องสร้างอย่างถูกต้อง ถูกวิธีเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ตลอดจนวิธีการสร้าง โครงเหล็กทรัสเป็นวัสดุที่มี...
    • ชุดประตูอัตโนมัติ AUTO DOORประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้- ชุดรางอลูมิเนียมพร้อมฝาครอบ คามยาวตามความเหมาะสมของหน้างาน- ตัวควบคุมการสั่งงาน Controller ผลิตที่ประเทศไต้หวัน- ระบบการทำงาน ม...
Visitors: 2,211,606