บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด (โรงเทียน)

บริษัท เต่ามังกร (ประเทศไทย) จำกัด (โรงเทียน)
consultant by E.D.S. INTERNATIONAL (THAILAND) CO.,LTD.
PROJECT ห้องควบคุมอุณหภูมิ 
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
WALL & Ceiling Insulation Panel Polystyrene Foam 75 mm. (3 นิ้ว)
แบบลอน จำนวนพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ยึดแขวน ฉากอลูมิเนียม ฉากโค้ง
ม่านพลาสติกใส ขนาด 2.00 * 2.60 ม. จำนวน 3 ชุด
ประตูบานเลื่อนแบบแขวน ขนาด 2.00 * 2.60 ม. จำนวน 3 ชุด


Visitors: 7,910,711