บริษัท โอ.วี.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด

โรงงานผลิตผลไม้แปรรูปส่งออก @ จังหวัดเชียงใหม่
Project ติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) 
WALL & Ceiling Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm. 
แบบเรียบ จำนวนพื้นที่ 1,400 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ยึดแขวน ฉากอลูมิเนียม ฉากโค้ง
- ยกเสต็ปฝ้าเพดาน แนวเครื่องจักร
- เจาะช่องสำหรับส่งวัตถุดิบ
- ช่อง KNOCK DOWN สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักร
- ชุดประตูบานเลื่อนและบานเปิด จำนวน 10 ชุด

Project ติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) ห้องแล็ป
Ceiling Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm. 
แบบเรียบ จำนวนพื้นที่ 70 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ยึดแขวน ฉากอลูมิเนียม ฉากโค้ง
WALL Insulation Panel Polystyrene Foam 75 mm. 
แบบเรียบ จำนวนพื้นที่ 60 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ยึดแขวน ฉากอลูมิเนียม ฉากโค้ง
ผนังกระจก-อลูมิเนียม ชุดกระจกบานติดตาย
- ขนาดพื้นที่ 9.00 * 1.60 ม. (แบ่ง 2 แถว)
- ชุดประตูบานเลื่อนรางแขวน ขนาด 1.00 * 2.00 ม.

Visitors: 7,910,711