บริษัท ธิงค์กิ้ง กู้ด จำกัด

Project กั้นห้องแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) @สุขสวัสดิ์ 84

WALL Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm. แบบเรียบ
จำนวน 200 ตารางเมตร
CEILING Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm. แบบเรียบ
จำนวน 100 ตารางเมตร
ประตูบานเลื่อนแบบแขวน ขนาด 1.20 * 2 ม.  จำนวน 6 ชุด
พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์
- ด้านบนเป็นกระจก ,ด้านล่างแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
ประตูบานเปิดคู่ ขนาด 1.80 * 2 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง และอุปกรณ์
- ด้านบนเป็นกระจก ,ด้านล่างแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
ม่านเหลืองกันแมลง พร้อมยางกันกระแทก ประตูใหญ่ จำนวน 1 ชุด
ม่านเหลืองกันแมลง พร้อมยางกันกระแทก ประตูเล็ก จำนวน 1 ชุด
กล่อง PassBox ขนาด 0.80 x 0.60 x 0.50 ม. จำนวน 1 ชุด

Visitors: 7,910,711