บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด (โรงงานไวไว)

Project งานปรับพื้นคอนกรีตพร้อมทำรางน้ำ STL
ขนาดพื้นที่ 14.60 * 45.00 ม. (657 ตารางเมตร)

Project งานทำฝ้าแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) ห้องแพ็คบะหมี่ 2
(Ceiling) Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm.
แบบลอน จำนวนพื้นที่ 550 ตารางเมตร
- พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ยึดแขวน ฉากอลูมิเนียม ฉากโค้ง
Visitors: 7,910,711