บริษัท แสตนดาร์ดแคน จํากัด

ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm. แบบลอน 
 - ผนัง 4 ด้าน จำนวน 430 ตารางเมตร
 - อุปกรณ์ , ฉากอลูมิเนียม , อุปกรณ์ยึดแขวน อื่นๆ
ประตูบานเปิด บานทึบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 ชุด
หน้าต่างบานติดตาย ขนาด 2.00 * 1.10 ม. จำนวน 7 ชุด
 - พร้อมเจาะช่องครอบอลูมิเนียม
เจาะช่อง LOAD MAT พร้อมครอบอลูมิเนียม ขนาด 1.70 * 1.70 ม. 
 - จำนวน 6 ชุด
เจาะช่องครอบอลูมิเนียม ขนาด 3.50 * 4.50 ม.
 - จำนวน 2 ชุด

Visitors: 7,910,711