วัสดุและอุปกรณ์สำหรับห้องเย็น

 


  • 40033
    อลูมีเนียมฉากและอื่นๆ - ฉากโค้ง2ชิ้น สำหรับห้องคลีนรูม - ฉากหนา 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร - ฉากแอล 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม.ยาว 6 เมตร - ตัวยู 2 นิ้ว 3นิ้ว 4 นิ้ว หนา...
Visitors: 586,753