โรงงานแปรรูปผลไม้ คลองหลวง ปทุมธานี

Project โรงงานแปรรูปผลไม้

ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 75 mm. แบบเรียบ
ฝ้าเพดาน Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm. แบบเรียบ
จำนวน 140 ตารางเมตร
 - พร้อมอุปกรณ์ , ฉากอลูมิเนียม , อุปกรณ์ยึดแขวน
ประตูบานเลื่อนรางแขวน ขนาด 1.20 * 2.30 ม.
จำนวน 3 ชุด
 - พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์
กระจกบานติดตาย ขนาด 3.00 * 1.30 ม.
จำนวน 4 ชุด

Visitors: 7,910,713