โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประตูบานเลื่อน (Auto Door) ขนาด 2.45 * 2.50 ม.
 - ด้านบนเป็นกระจก เทมเปอร์ใส หนา 8 มม.
 - ด้านล่างเป็นแผ่นแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) 38 มม.
 - พร้อมบานติดตายด้านข้าง
 - เสริมกล่อง 1.6 * 1.6 นิ้ว 1 เส้น (ด้านบน)
 - วงกบ 2 * 4 นิ้ว

Visitors: 7,910,711