บริษัท คอลเกตปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

Project    ผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)
ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 50 mm.  
ขนาดพื้นที่ 14.40 * 1.80 ม.
 - ติดตั้งบนตู้สูงถึงเพดาน พร้อมช่อง Service
ผนังข้างตู้ เจาะช่องติดตั้งประตู ขนาดพื้นที่ 1.40 * 2.67 ม.
 - ต่อผนังด้านบน (ไม่รวมประตู)
ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 100 mm.  
ขนาดพื้นที่ 9.60 * 4.42 ม.
 - เจาะช่องติดตั้งประตูบานเปิดคู่ 1 ชุด
Project    ห้อง Air Lock
ผนัง , ฝ้า Insulation Panel Polystyrene Foam 100 mm. 
ขนาดห้อง 3.00 * 3.20 * 4.00 ม.

Visitors: 7,910,710