บริษัท วิน วิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Project สร้างห้องบรรจุภัณฑ์
ขนาด 11.00 * 4.50 * 3.50 ม.
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) 50 mm. 
กรอบอลูมิเนียมสีขาวธรรมชาติ NA-1 พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน
ชุดประตูห้องเย็น พร้อมอุปกรณ์
Project สร้างห้องแล็ป จุลชีววิทยา
ขนาด 5.00 * 7.00 * 3.50 ม.
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) 50 mm. 
กรอบอลูมิเนียมสีขาวธรรมชาติ NA-1 พร้อมอุปกรณ์ยึดแขวน
ชุดประตูห้องเย็น พร้อมอุปกรณ์
Visitors: 7,910,711