บจก.จินซาน อิเล็คโทรนิค อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์)

Project ขยายไลน์ผลิต ชั้น 3
รื้อผนังไม้ กระจก-อลูมิเนียม
ติดตั้งผนังไม้ กระจก-อลูมิเนียม (ใช้วัสดุของเดิม)
ห้องที่ 1. จำนวน 68.00 * 2.70 ม.
ห้องที่ 2. จำนวน 58.00 * 2.70 ม.
Project ปรับปรุงออฟฟิศ ชั้น 2 ห้อง QC , RD
รื้อผนังไม้ กระจก-อลูมิเนียม
ติดตั้งผนังไม้ กระจก-อลูมิเนียม (ใช้วัสดุของเดิม)
ห้อง QC จำนวน 55.20 * 2.70 ม.
ห้อง RD จำนวน 10.00 * 2.70 ม.
ติดตั้งม่านริ้ว ขนาด 1.25*2.30 m. จำนวน 2 ชุด
ติดตั้งประตู กระจก-อลูมิเนียม ขนาด 1.00*2.00 m. (ติดตั้งใหม่) จำนวน 9 ชุด
ติดตั้ง แอร์แคเรียร์ รุ่นตั้งแขวน รีโมทมีสาย จำนวน 15 เครื่อง

Visitors: 7,910,711