สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

งานกั้นห้องและผนังเพดาน แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) จำนวน 164 ตารางเมตร
แผ่นฉนวนสำเร็จรูป 2 CB เหล็ก Dongbu 0.40 มิล 
โฟม PS F-Grade ความหนาแน่น 1.00 ปอนด์ / ลอนเรียบ
ชุดประตูบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
Visitors: 7,910,711