บจก.ไอเอไอ (ประเทศไทย)

ชุดหน้าต่างบานเลื่อนสลับ
ชุดหน้าต่างบานกระทุ้ง
ชุดประตูบานสวิง
อลูมิเนียมสีอบขาว หนา 1.2 มม.
กระจกเขียวใส หนา 6 มม.
พร้อมมุ้งหน้าต่าง
รวมทั้งหมด 22 ชุด
Visitors: 7,910,711