บจก.สุราษฎร์ธานี เบเวอเรช

งานกั้นห้องแล็ป
แบ่งเป็นห้องย่อย จำนวน 10 ห้อง
อลูมิเนียมสีอบขาว หนา 1.2 มม.
กระจกเขียวใส หนา 5 มม.
ด้านล่างเป็นลูกฟูกเรียบสองหน้า สูง 1.00 ม.
Visitors: 7,910,711