กินเลี้ยงปีใหม่ 2566

งานกินเลี้ยงปีใหม่ 2566 

ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร

บริษัทกิจรุ่งเรือง อลูเทค จำกัด

 และเจ้าภาพผู้บริหาร ทีมงาน 

บริษัท ทีอาร์ดี เวิร์ค จำกัด 

จัดงานกินเลี้ยงฉลองปีใหม่ให้แก่พนักงาน

Visitors: 13,040,728