โรงผลิตยา@คลอง 4 บจก.อินโนวาฯ

PROJECT : งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ชั้น 1/2
- งานติดตั้งผนังแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' พื้นที่ 643 ตร.ม.
- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.20 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์หนา 1.5'' ชุดล้อรางฝาครอบ จำนวน 9 ชุด
- ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์ 1.5'' บานพับ โช๊ค จำนวน 6 ชุด
- ชุดประตูบานเลื่อน ขนาด กว้าง 1.50 x สูง 2.00 เมตร ไอโซวอลล์หนา 1.5'' ชุดล้อรางฝาครอบ จำนวน 9 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 1.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 20 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 2.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 6 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 3.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 3 ชุด
- ชุดหน้าต่างบานติดตาย ขนาด กว้าง 5.00 x สูง 1.10 เมตร จำนวน 1 ชุด
- งานหุ้มเสาด้วยแผ่นฉนวนสำเร็จรูป PS 2'' ขนาด 25 x 25 cm. จำนวน 21 ต้น
Visitors: 10,011,893