เกี่ยวกับเรา

  

   " ข้อมูลทั่วไป "

ชื่อภาษาไทย           บริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทคจำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ    KIJROONGRUANGALUTECH CO.,LTD.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555168241

กรรมการบริษัท นายกฤตพล มุขประดับ   /  นางสาวรัตนา   นวลผ่อง

ที่ตั้ง 36/19  หมู่ 17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  โทรศัพท์. 02 069-1391

อีเมล kr.panel1391@gmail.com  :   krit.kr@outlook.com


บริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทค จำกัด  เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย พร้อมทีมติดตั้งมืออาชีพ     

                      ผนัง I.S.O.WALL หรือฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel)

                          

Visitors: 585,603