เกี่ยวกับเรา

  

   " ข้อมูลทั่วไป "

ชื่อภาษาไทย           บริษัท กิจรุ่งเรือง อลูเทคจำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ       KIJROONGRUANGALUTECH CO.,LTD.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105555168241

กรรมการบริษัท นายกฤตพล มุขประดับ   /  นางสาวรัตนา   นวลผ่อง

ที่ตั้ง 36/19  หมู่ 17 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  โทรศัพท์. 02 069-1391

อีเมล kr.panel1391@gmail.com  :   krit.kr@outlook.com

 

 

                          

Visitors: 2,209,460