บริษัท YOKOHAMA จำกัด

       ห้องตู้ไฟฟ้า  
- ผนัง เพดาน ไอโซวอลล์ 2 นิ้ว  สูง 4.00 เมตร
- ประตูบานเลื่อนไอโซวอลล์ กระจกบานเลื่อน
- ประตูบานสวิง ไอโซวอลล์ พร้อมอุปกรณ์
- ระยะเวลาติดตั้ง 3 วัน
- งบประมาณรวม  174,000   บาท
Visitors: 7,918,103