จินซาน อีเลคโทรนิค (THAILAND) Projects ชั้น 3 ไลน์ผลิตSemiconductor

    Renovateห้องผลิต Semiconductor

ผนัง   eps-foam 50 mm.(จำนวน 1245  ตารางเมตร)

เพดาน   eps-foam 50 mm.สูง 2.55 ม.

ประตู   SlideDoor  eps-foam 40 mm.กรอบอลูมีเนียม(Auto Door)

กระจก   ใสหนา 6 มม.

ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  by Owner

ระบบปรับอากาศและควมคุมความชื้น  by  Owner

                                        ระยะเวลาดำเนินการ 30  วัน

Visitors: 7,910,711