รูปแผ่น

         

       อลูมีเนียมฉากและอื่นๆ

  -  ฉากโค้ง2ชิ้น สำหรับห้องคลีนรูม 

  -  ฉากหนา 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม. ยาว 6 เมตร

  -  ฉากแอล 1.5"x1.5" หนา 1.5 มม.ยาว 6 เมตร

  -  ตัวยู 2 นิ้ว 3นิ้ว  4 นิ้ว หนา 1.2 มม.ยาว 6 เมตร

  -  ตัวเอช 2 นิ้ว 3นิ้ว 4 นิ้ว หนา 2.0มม.ยาว 6 เมตร

  -  ตัว T 2 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว หนา 1.5มม.ยาว 6 เมตร

  -  แป้นสแตนเลสกลม 3 นิ้ว 4 นิ้ว เชื่อมสตัด 3/8 นิ้ว

  -  บังใบประตู 2 นิ้ว 3 นิ้ว 4 นิ้ว 

  -  กรอบบานประตูสวิงห้องเย็น

  -  อื่นๆ

 
ตัวอย่างอุปกรณ์อลูมิเนียม

                                                                            

                                                            Visitors: 585,601