บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

Project  แผ่นฉนวนสำเร็จรูป (Sandwich Panel) 4"
1. ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 100 mm.
ขนาด 2.60 * 2.60 ม. มีช่องกระจกตรงกลาง
2. ผนัง Insulation Panel Polystyrene Foam 100 mm.
ขนาด 6.00 * 2.60 ม. มีช่องกระจกตรงกลาง
3. ประตูบานเลื่อนรางแขวน Get on , พร้อมอุปกรณ์
ขนาด 0.85 * 2.00 ม.
4. ประตูบานเลื่อนรางแขวน Get on , พร้อมอุปกรณ์
ขนาด 1.00 * 2.00 ม.

Visitors: 7,910,711