งานโครงเหล็ก ตะแกรง ตาข่าย

- โครงสร้างเหล็กทรัส , เหล็กแปแขวนฝ้า

โครงสร้างห้องที่ดีจะต้องสร้างอย่างถูกต้อง ถูกวิธีเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบ การเลือกใช้วัสดุ ตลอดจนวิธีการสร้าง โครงเหล็กทรัสเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง มีความคงทน ความเหนียว ความหยืดหยุ่น จึงมีความคล่องตัวในการใช้งาน และมีการตรวจเช็ครอบเชื่อมให้เต็มและทาสีกันสนิมก่อนทาสีจริงเสมอ


- ตะแกรงเหล็ก 

- ลวดตาข่าย

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 2,214,004